Zmiany podatkowe w styczniu 2024 r.

O czym musimy pamiętać?

 

I. Wyższa stawka PCC przy zakupie szóstego lokalu.

Już od stycznia stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego lokalu mieszkalnego, zawartej z tym samym kupującym, a także udziału w takim lokalu, wyniesie 6% (nowy art. 7a ustawy o PCC).

Co istotne, opodatkowanie umowy sprzedaży PCC na powyższych zasadach obowiązuje jeśli lokale znajdują się w budynku bądź budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej oraz jeśli dostawa ta jest opodatkowana podatkiem VAT.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/kupno-mieszkania-lub-domu-na-rynku-wtornym-bez-podatku-pcc .

 

II. Powrót podatku minimalnego.

Po dwuletnim okresie zawieszenia, zaczynają efektywnie obowiązywać przepisy dotyczące podatku CIT minimalnego.

Obowiązkiem, co do zasady, objęte są spółki będące podatnikami CIT i podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym:

1)    poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zyski kapitałowe albo,

2)   osiągnęły rentowność z tego źródła przychodów w wysokości nie większej niż 2%.

Przepisy ustawy o CIT przewidują szereg wyłączeń, np. dla małych podatników, czy niektórych spółek osób fizycznych (art. 24ca ust. 14 ustawy o CIT).

W przypadku podatku CIT minimalnego nie są obliczane zaliczki na podatek. To oznacza, że pierwsze rozliczenie podatku minimalnego nastąpi po zakończeniu roku podatkowego 2024.

 

III. Wydłużenie obowiązywania obniżonych stawek VAT na podstawowe produkty żywnościowe.

1 stycznia 2024 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług wydłużające stosowanie obniżonych stawek VAT dla podstawowych produktów spożywczych do 31 marca 2024 r.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/rozporzadzenie-przedluzajace-zerowy-vat-na-zywnosc-z-podpisem-ministra-finansow .

 

IV. Niższe limity podatkowe w 2024 roku.

Z uwagi na spadek średniego kursu euro według NBP opublikowanego na pierwszy dzień roboczy października 2023 r. w stosunku do kursu sprzed roku, obniżeniu uległy:

1)    limit przychodów obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych: 9 218 200 zł,

2)    wartość sprzedaży/przychodów małego podatnika w PIT/CIT/VAT: 9 218 000 zł,

3)    limit przychodu podatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych: 9 218 200 zł,

4)    limit jednorazowej amortyzacji w PIT/CIT: 230 000 zł.

 

V. Limit płatności gotówkowych bez zmian.

Z dniem 1.01.2024 r. limit płatności gotówkowych miał ulec obniżeniu z 15.000 zł do 8000 zł. Jednak przepisy wprowadzające zmianę zostały uchylone. Limit płatności gotówkowych w 2024 r. nadal wynosi 15 000 zł.

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 16:00
Grupa FIN-TAX
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "FIN-TAX" Brygida Jakobschy
NIP: 5831011115

Spółka Audytorsko-Konsultingowa TAX Sp.z o.o.
NIP: 9570873155

FIN-TAX Rachunkowość i Konsulting Spółka z o.o.
NIP: 6040216212

Siedziba:
ul.Wajdeloty 13
80-473 Gdańsk