Zmiany podatkowe w lutym 2024 r.

Co słychać w podatkach?

 

I. Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego stosowania KSeF.

19 stycznia 2024 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, według którego Krajowy System e-Faktur, który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r., zostanie wdrożony w późniejszym terminie.

Ministerstwo wyjaśniło, że podejmując decyzję o przesunięciu terminu wzięto pod uwagę stan gotowości projektu, jak również opinie przedsiębiorców.

Obecnie nie jest jeszcze znany nowy termin obowiązkowego stosowania KSeF, ponieważ nie została opublikowana nowelizacja ustawy o VAT.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/przesuniecie-terminu-wdrozenia-obowiazkowego-ksef

 

II. CIT estoński: czy przed złożeniem zawiadomienia o wyborze opodatkowania CIT-em estońskim należy zamknąć księgi rachunkowe?

W interpretacji ogólnej nr DD8.8203.1.2023 z dnia 25 stycznia 2024 r. Minister Finansów rozstrzygnął problem skuteczności wyboru opodatkowania estońskim CIT-em w sytuacji, gdy zawiadomienie ZAW-RD zostanie złożone przed zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego.

Art. 28j ust. 5 ustawy o CIT nakłada na podatnika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem, lecz nie precyzuje w jakim terminie powinno to nastąpić, tj. przed czy po upływie terminu na złożenie zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem.

Minister stwierdził, że powyższa regulacja nie modyfikuje terminu na zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego, które są określone w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z jej regulacjami, zarówno zamknięcie ksiąg rachunkowych jak i sporządzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.

Dopuszczalna jest więc sytuacja, w której podatnik najpierw złoży zawiadomienie ZAW-RD, a dopiero później zamknie księgi rachunkowe na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem oraz sporządzi sprawozdanie finansowe za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem.

Podkreślono jednak, że jeśli podatnik złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, lecz na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem nie zamknie ksiąg rachunkowych oraz nie sporządzi sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego – wówczas zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem zostanie uznane za bezskuteczne.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/interpretacja-ogolna-nr-dd8820312023-ministra-finansow-z-dnia-25-stycznia-2024-r-w-sprawie-skladania-zawiadomienia-o-wyborze-opodatkowania-ryczaltem-od-dochodow-spolek-przed-uplywem-przyjetego-przez-podatnika-roku-podatkowego

 

III. Czy wzrosną limity w ustawie o rachunkowości?

Obecnie obowiązujący limit przychodów, którego przekroczenia obliguje do prowadzenia ksiąg handlowych wynosi 2 mln euro.

Planowana zmiana związana jest m.in. z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektyw europejskich i zakłada podwyższenie o 25% progów:

  • definiujących poszczególne kategorie jednostek (mikro, małe i średnie jednostki),
  • określających obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego,
  • przychodów netto ze sprzedaży, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania ustawy o rachunkowości.

Podniesienie limitów ma być odpowiedzią na wysoką inflację.
Jeśli zmiany wejdą w życie, limit przychodów obligujący do prowadzenia ksiąg handlowych będzie wynosił 2,5 mln euro.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-rachunkowosci-oraz-niektorych-innych-ustawy

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 16:00
Grupa FIN-TAX
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "FIN-TAX" Brygida Jakobschy
NIP: 5831011115

Spółka Audytorsko-Konsultingowa TAX Sp.z o.o.
NIP: 9570873155

FIN-TAX Rachunkowość i Konsulting Spółka z o.o.
NIP: 6040216212

Siedziba:
ul.Wajdeloty 13
80-473 Gdańsk