Profesjonalne Wspracie

Usługi
Doradztwa podatkowego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „FIN-TAX” jest prowadzona od 2000 r., przez Brygidę Jakobschy, doradcę podatkowego (nr wpisu na listę doradców podatkowych - 00046).

Kancelaria specjalizuje się w zakresie:  • przeprowadzania audytów podatkowych,

  • udzielania porad i sporządzania opinii oraz ekspertyz, w tym w szczególności z zakresu prawa podatkowego i regulacji prawnych dotyczących innych zobowiązań publiczno-prawnych, również w ramach usługi stałego, bieżącego doradztwa, świadczonego przez dedykowanego dla Klienta doradcę,

  • obsługi podatkowej obrotu pomiędzy podmiotami krajowymi i podmiotami z oraz spoza Unii Europejskiej,

  • obsługi prawno-podatkowej procesów łączenia, podziału i przekształcania podmiotów gospodarczych,
  • optymalizacji podatkowej i ekonomiczno-finansowej procesów gospodarczych,

  • prowadzenia w charakterze pełnomocnika postępowań przed organami podatkowymi, kontrolnymi i egzekucyjnymi,

  • występowania w charakterze pełnomocnika przed Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w postępowaniach w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych,

  • sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, zeznań i deklaracji podatkowych.


Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 16:00
Grupa FIN-TAX
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "FIN-TAX" Brygida Jakobschy
NIP: 5831011115

Spółka Audytorsko-Konsultingowa TAX Sp.z o.o.
NIP: 9570873155

FIN-TAX Rachunkowość i Konsulting Spółka z o.o.
NIP: 6040216212

Siedziba:
ul.Wajdeloty 13
80-473 Gdańsk