Profesjonalne Wspracie

Usługi
audytorsko-konsultingowe

Spółka Audytorsko-Konsultingowa „TAX" Sp. z o.o. powstała w 1993 r. i jest podmiotem o ugruntowanej, wysokiej pozycji na rynku. Firma została wpisana na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 2882.

Przedmiotem działalności Spółki jest:  • badanie, przegląd i weryfikacja sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych,

  • obsługa audytorska procesów łączenia, podziału i przekształcania podmiotów gospodarczych,
  • doradztwo gospodarcze, w zakresie finansów i księgowości, w tym: audyty, ekspertyzy, wyceny, due dilligence oraz inne na życzenie Klienta,

  • audyt projektów unijnych i PFRON


Głównym przedmiotem działalności Spółki jest badanie sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych.

Podstawowym celem badania sprawozdania finansowego jest potwierdzenie, poprzez wyrażenie pisemnego sprawozdania z badania, czy sporządzone sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy badanego podmiotu gospodarczego. Efektem naszych prac jest nie tylko sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, ale również cenne informacje dla Kierownictwa jednostki, które w realny sposób mogą przyczynić się do poprawy zarządzania sferą rachunkowości i finansów podmiotu.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, jesteśmy odpowiedzialnymi i profesjonalnymi partnerami biznesowymi.

Stawiamy na elastyczność, praktyczne podejście i rezultat.

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 16:00
Grupa FIN-TAX
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "FIN-TAX" Brygida Jakobschy
NIP: 5831011115

Spółka Audytorsko-Konsultingowa TAX Sp.z o.o.
NIP: 9570873155

FIN-TAX Rachunkowość i Konsulting Spółka z o.o.
NIP: 6040216212

Siedziba:
ul.Wajdeloty 13
80-473 Gdańsk