Księgowość dla spółek zoo Gdańsk

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nakłada na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Jednakże w przeciwieństwie do uproszczonej formy, którą znają właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, zakres obowiązków jest zupełnie innych. W poznaniu koniecznych warunków pomoże nam firma prowadząca księgowość dla spółek zoo Gdańsk.

Księgowość dla spółek zoo Gdańsk – co wchodzi w jej skład?

księgowość dla spółek zoo GdańskZałożenie spółki z o.o. to krok naprzód w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej. Odzwierciedlone jest to w przepisach regulujących kwestię księgowości. Z najważniejszych elementów składowych warto wyróżnić: prowadzenie osobnego rachunku firmowego, na którym pokazane są wszystkie operacje finansowych; każda operacja, faktura czy płatność musi być powiązana z wpisem w księgach rachunkowych; spółka ma obowiązek na koniec roku sporządzenia sprawozdania finansowego, należy też bardzo uważać na płatności gotówkowe, która muszą być wykazane w raporcie kasowym. Każda złotówka musi być zewidencjonowana.

Księgowość dla spółek zoo Gdańsk musi być prowadzona w formie pełnej. Nie ma od tego wyjątków. Pełne księgi rachunkowe prowadzi się bardzo drobiazgowo i precyzyjnie. O ile w PKPiR księgowane są tylko faktury sprzedażowe i kosztowe, to w pełnych księgach trzeba zapisywać wszystkie operacja związane z działalnością firmy. Ewidencjonuje się np. wypłatę zaliczek, odszkodowań, wszystkie transakcje wykonane firmową kartą płatniczą itd. Pełna księgowość składa się z kilku elementów, jest wśród nich wykaz aktywów i pasywów. Ważne jest to, że suma aktywów musi być co do grosza równie pasywom. Każda złotówka majątku spółki musi pokrycie w pasywach, nie może być sytuacji, kiedy aktywów jest więcej niż pasywów i na odwrót.

księgowość dla spółek zoo GdańskSpółka z o.o. to kapitałowa spółka handlowa, która posiada osobowość prawną. Jednocześnie nie może być utworzona wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielami spółki z o.o. mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Pełna księgowość dla spółek zoo Gdańsk jest o wiele bardziej złożona od księgowości uproszczonej, dostępnej pod postacią karty podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego lub książki przychodów i rozchodów. Księgowość dla spółek zoo Gdańsk zakłada bezwarunkową  konieczność ewidencjonowania w księgach rachunkowych każdej złotówki, która przepływa przez spółkę. W praktyce każda operacja, faktura lub płatność na rachunku musi zostać powiązana z odpowiednim wpisem w księgach rachunkowych.

Księgowość dla spółek zoo Gdańsk ułatwia nam wykazanie przepływu finansów przez konto spółki oraz sporządzenie na koniec roku sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. ma na celu podsumowanie wszystkich operacji, w których spółka brała udział. Dodatkowo w składanej dokumentacji należy wskazać posiadany przez spółkę majątek oraz  zobowiązania względem kontrahentów.

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 16:00
Siedziba SpółkiFin-TAX
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "FIN-TAX" Brygida Jakobschy
NIP: 5831011115

Spółka Audytorsko-Konsultingowa FIN-TAX Sp.z o.o.
NIP: 9570873155

ul.Wajdeloty 13
80-473 Gdańsk