Badanie sprawozdań finansowych Gdańsk

badanie sprawozdań finansowych GdańskGłównym celem badanie sprawozdań finansowych Gdańsk jest zwiększenie zaufania użytkowników do danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. Uwiarygodnienie informacji prezentowanych przez spółki w ich sprawozdaniach finansowych ma zaś na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Potwierdzenie wiarygodności danych z badanie sprawozdań finansowych Gdańsk przyjmuje formę opinii niezależnego, biegłego rewidenta. Po przeprowadzeniu  procedur badania biegły rewident sporządza sprawozdanie, którego elementem jest opinia o sprawozdaniu finansowym.

Podczas każdego badanie sprawozdań finansowych Gdańsk biegły rewident ma na celu stwierdzenie czy sprawozdanie oraz księgi są wolne od błędów i zniekształceń. W swojej opinii potwierdza on, że sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki, a także jej wyniku finansowego. Przeprowadzając badania zwraca uwagę także na poprawność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, a także polityki rachunkowości. Ocenie podlega także zgodność sprawozdania finansowego z obowiązującymi spółkę przepisami prawa i postanowieniami umowy/statusu spółki.

Dlaczego warto przeprowadzić badanie sprawozdań finansowych Gdańsk?

badanie sprawozdań finansowych GdańskKażda jednostka może zdecydować się na poddanie swojego sprawozdania finansowego badaniu. Istoty badania nie należy traktować jako poszukiwania winnych ewentualnych nieprawidłowości i błędów. Badanie sprawozdań finansowych Gdańsk daje nam możliwość poprawy jakości sprawozdania finansowego oraz funkcjonowania organizacji. Poza weryfikacją danych wynikających ze sprawozdania finansowego, biegły rewident poznaje procesy funkcjonujące w spółce oraz ocenia system kontroli wewnętrznej, który wdrożyła spółka. Przed wydaniem opinii zaleca dokonanie niezbędnych korekt w sprawozdaniu finansowym.

Badanie sprawozdań finansowych Gdańsk polega, w głównej mierze, na przeprowadzeniu procedur, które służą uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. Głównym zadaniem badanie sprawozdań finansowych Gdańsk jest potwierdzenie, na podstawie zabranych dowodów, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową jednostki. Potwierdza również zgodność sprawozdania z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i przyjętymi zasadami rachunkowości oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdań finansowych GdańskBadanie sprawozdań finansowych Gdańsk jest procesem złożonym. Pierwszy etap badania to akceptacja zlecenia – należy rozważyć niezależność firmy audytorskiej i możliwość spełnienia przez nią wymogów kompetencyjnych oraz etycznych związanych z badaniem, zweryfikować uczciwość klienta oraz wyznaczyć zespół badający. Pozytywne rozpatrzenie powyższych punktów umożliwia firmie audytorskiej przeprowadzenie badanie sprawozdań finansowych Gdańsk. Umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana na podstawie podjętej uchwały o wyborze biegłego rewidenta przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe danej jednostki.

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 16:00
Siedziba SpółkiFin-TAX
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "FIN-TAX" Brygida Jakobschy
NIP: 5831011115

Spółka Audytorsko-Konsultingowa FIN-TAX Sp.z o.o.
NIP: 9570873155

ul.Wajdeloty 13
80-473 Gdańsk