Audyt podatkowy Gdańsk

audyt podatkowy gdańskKażdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w Polsce jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji księgowej dla celów podatkowych. Prawidłowe i rzetelne rozliczenia są kwestia kluczową dla bytu każdego podmiotu. Przeprowadzenie audyt podatkowy Gdańsk przez zewnętrzny podmiot to kompleksowa kontrola wszystkich dokumentów księgowych. Dzięki temu zamawiający audyt ma potwierdzenie, że sprawy księgowe i podatkowe są prowadzone prawidłowo i korzystnie dla jego firmy. Sam audyt podatkowy Gdańsk jest sprawdzeniem, czy podmiot gospodarczy nie łamie prawa, ważne jest też to, że dzięki niemu można wyeliminować działania narażające naszą firmę na dodatkowe koszty.

audyt podatkowy gdańskAudyt podatkowy Gdańsk to narzędzie umożliwiające nam opracowanie mapy zagrożeń podatkowych oraz ryzyka dotyczącego zobowiązań podatkowych w różnych zakresach czasu. Audyt to jeden z elementów nowoczesnego i rzeczywiście skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. To skuteczne narzędzie optymalizacji obciążeń podatkowych, dające nam realne i zgodne z prawem możliwości poprawienia wyniku finansowego. Audyt podatkowy Gdańsk przeprowadza się raz do roku i polega ona na analizie dokumentacji finansowej, umów handlowych, faktur i ksiąg podatkowych. Zakres badanej dokumentacji zależy przede wszystkim od tego, jakie konkretnie obszary prowadzonej działalności stanowią główne źródła ryzyka podatkowego.

Audyt podatkowy Gdańsk dokonuje się najczęściej w obszarze podatku od towarów i usług, ale także podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku od nieruchomości. Działanie przeprowadzenie przez zewnętrzną firmę to rzetelna i obiektywna ocena działalności danego przedsiębiorcy.

audyt podatkowy GdańskAudyt podatkowy Gdańsk możemy przeprowadzić w wielu przedsiębiorstwach. Chociażby w przypadku fuzji, restrukturyzacji czy sprzedaży przedsiębiorstwa. Regularne zlecanie audyt podatkowy Gdańsk jest bardzo dobrą praktyką, która przekłada się na usprawnienie działania struktur firmy. Audyt podatkowy jest pewnym szczególnym rodzajem analizy stanu firmy. Podczas audyt podatkowy Gdańsk poddajemy analizie dokumentację źródłową przedsiębiorstwa z wyznaczonego okresu rozliczeniowego. Przede wszystkim mowa tutaj o wszelkich fakturach i umowach handlowych, ale nie tylko.

Celem audytu jest weryfikacja nieprawidłowości pojawiających się w ewidencjach. Taka analiza pozwala między innymi na korektę deklaracji podatkowych, a co za tym idzie – zminimalizowanie konsekwencji, jakie niosą za sobą takie pomyłki. Rzetelnie przeprowadzony audyt umożliwi nam w pełni legalnie uniknąć sankcji finansowych i prawnych ze strony fiskusa. Ma realny wpływ na sytuację finansową firmy.

Prosta księgowość – audyt podatkowy Gdańsk

Jesteśmy zespołem księgowych i prawników pośredniczących pomiędzy Twoją firmą a urzędem skarbowym. Tutaj znajdziesz szczegółową księgowość, przejrzystość dokumentów i zgodność z wymogami prawnymi.

Audyt podatkowy Gdańsk

Oferujemy szeroki zakres usług podatkowych zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych, w tym: – audyty podatkowe – sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych – sporządzanie dokumentacji płacowej – księgowość zgodna z wymogami prawa – zarządzanie płacami – doradztwo w kwestiach prawnych w prawie polskim.

Jesteśmy firmą kompetentnych fachowców, z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą z zakresu księgowości i podatków. Pomożemy Ci zidentyfikować najskuteczniejsze sposoby zarządzania finansami, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. Oferujemy efektywny audyt podatkowy Gdańsk.

Audyt podatkowy Gdańsk

Kontrola podatkowa i audyt podatkowy Gdańsk to weryfikacja, zgodnie z prawem, prawidłowości deklaracji składanych przez podatników przy składaniu rocznego zeznania podatkowego. Nasza usługa audytu podatkowego w Gdańsku umożliwia sprawdzenie, czy nie ma nieprawidłowości w Twoich zeznaniach księgowych, a także ich korektę w razie potrzeby.

Audyt podatkowy Gdańsk

Audyt podatkowy Gdańsk jest procesem przeprowadzanym przez naszego niezależnego audytora, który weryfikuje zgodności działań podatnika z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Audyt podatkowy Gdańsk zwiększa pewności poprawności rozliczeń podatkowych oraz identyfikacja potencjalnych ryzyk podatkowych i nieprawidłowości. Audyt podatkowy pozwala na wykrycie ewentualnych nieścisłości w rozliczeniach podatkowych i pozwala na ich usunięcie przed ewentualnym kontrolą Urzędu Skarbowego, co pozwala na uniknięcie dodatkowych kosztów i sankcji. Audyt podatkowy Gdańsk jest ważny dla przedsiębiorców i indywidualnych podatników. Pozwala na optymalizację obciążeń podatkowych i zwiększenie efektywności finansowej.

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 16:00
Siedziba SpółkiFin-TAX
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "FIN-TAX" Brygida Jakobschy
NIP: 5831011115

Spółka Audytorsko-Konsultingowa FIN-TAX Sp.z o.o.
NIP: 9570873155

ul.Wajdeloty 13
80-473 Gdańsk