Audyt księgowy Gdańsk

audyt księgowy GdańskAudyt księgowy Gdańsk zwany jest inaczej audytem lub rewizją finansową. To zespół procedur składających się na kompleksowe badanie sprawozdania finansowego, które potwierdza jego prawidłowość, rzetelność i zgodność z rzeczywistą sytuacją majątkową i finansową jednostki. Obowiązkowi sporządzenia takiej analizy podlega wiele podmiotów gospodarczych. Obowiązkowi audyt księgowy Gdańsk podlegają jednostki gospodarcze, takie jak: zakłady ubezpieczeń, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zakłady reasekuracji, spółki akcyjne, podmioty działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, podmioty funkcjonujące na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych.

Audyt księgowy Gdańsk wykonywany jest przez wykwalifikowanego biegłego rewidenta księgowego, podlegającego ochronie prawnej. Jest to zawód zaufania publicznego, idealny kandydat powinien się zatem cechować bezstronnością, uczciwością i profesjonalizmem. Wiele biur rachunkowych oferuje obecnie usługi księgowe z zakresu rewizji finansowych, na które składają się m.in.: ocena zarządzania finansami w spółce, kontrola nad księgami i procedurami rachunkowymi, weryfikacja spraw kadrowych i płacowych.

audyt księgowy GdańskFirmy, które dopiero rozpoczynają działalność lub właśnie ją założyły, prawie zawsze potrzebują jednej rzeczy. Chodzi o kapitał. Warto wtedy przeprowadzić audyt księgowy Gdańsk, który obejmie także kontrolę ryzyka finansowego. Może się nam wydawać, że opłacenie kontroli finansowej poprzez biuro rachunkowe, gdy potrzebujemy pieniędzy, jest bezsensowne. Jednak biorąc pod uwagę korzyści, warto się na niego zdecydować. Audyt księgowy Gdańsk pozwoli nam na uzyskanie wizerunku wiarygodnej firmy. Audyt może zidentyfikować i naprawić słabsze strony.

Audyt księgowy Gdańsk zazwyczaj nie kojarzy nam się najlepiej. Przychodzi nam na myśl żmudne przeszukiwanie dokumentacji firmowej w poszukiwaniu ewentualnych błędów, pomyłek czy mankamentów. Nie mniej jednak audyt księgowy Gdańsk może okazać się bardzo korzystny dla funkcjonowania firmy. Przede wszystkim pozwala uniknąć konsekwencji, jakie mogą nas spotkać w przypadku nieprawidłowo prowadzonej księgowości w przeszłości. Możemy dzięki niemu odkryć i rozwiązań problemy finansowe przedsiębiorstwa.

audyt księgowy GdańskAudyt księgowy Gdańsk może być przeprowadzony wewnątrz firmy, co jednak nie należy do najłatwiejszych zadań i nie zawsze jest możliwe. Stanowisko audytora najczęściej tworzone jest w dużych firmach, które zatrudniają kilkanaście osób. Bardzo ważne jest wówczas, aby audytor zatrudniony w firmie był całkowicie niezależny i obiektywny. Wiele firm decyduje się na zewnętrzny audyt księgowy. Wówczas analizą dokumentacji zajmuje się osoba z zewnątrz, niezwiązana w żaden sposób z firmą. Po przeprowadzonych pracach otrzymujemy raport, w którym znajdują się wszystkie dane na temat dokumentacji wraz z informacjami na temat ewentualnych nieprawidłowości.

Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 16:00
Siedziba SpółkiFin-TAX
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "FIN-TAX" Brygida Jakobschy
NIP: 5831011115

Spółka Audytorsko-Konsultingowa FIN-TAX Sp.z o.o.
NIP: 9570873155

ul.Wajdeloty 13
80-473 Gdańsk