Spółka Audytorsko-Konsultingowa „TAX” Sp. z o.o. powstała w 1993 roku i jest podmiotem o ugruntowanej, wysokiej pozycji na rynku. Firma została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 2882.

W ciągu kilkunastu lat działalności Spółka zdobyła bogate doświadczenie, które pozwala jej w pełni sprostać, częstokroć bardzo wygórowanym, wymaganiom stawianym przez jej klientów. Aktualnie Spółka jest jednym z wiodących podmiotów branży na terenie aglomeracji trójmiejskiej - z wyraźnie określonymi perspektywami i celami rozwoju. O tak dużym sukcesie firmy zadecydował przede wszystkim wysoki profesjonalizm oraz pełne zorientowanie na potrzeby klientów. Strategicznym celem firmy jest podwyższanie i umacnianie dotychczas osiągniętej pozycji rynkowej.

Dynamiczny rozwój Spółki i wzrastająca liczba odbiorców usług wymogły zmiany organizacyjne. Od początku roku 2000 ze Spółki Audytorsko-Konsultingowej "TAX" Sp. z o.o. wyodrębniono działalność z zakresu czynności doradztwa
podatkowego. Zadania te zostały powierzone Kancelarii Doradztwa Podatkowego FIN-TAX Brygida Jakobschy, prowadzonej przez Brygidę Jakobschy, doradcę podatkowego, nr wpisu 00046, jednocześnie głównego udziałowca i Prezesa Zarządu Spółki Audytorsko-Konsultingowej "TAX" Sp. z o.o.


Aktualnie firma zatrudnia 27 osób. Są to biegli rewidenci, księgowi, prawnicy – wysokiej klasy specjaliści. Współpracujemy ściśle z krajowymi i zagranicznymi ekspertami w zakresie zagadnień podatkowych, finansowych i rachunkowych, co pozwala na rzetelne i obiektywne dokonywanie czynności w zakresie prowadzonej działalności. Całokształt prac jest koordynowany przez Zarząd Spółki Audytorsko-Konsultingowej „TAX”.

PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA SPÓŁKI JEST W SZCZEGÓLNOŚCI:

  badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych,
  przeglądy sprawozdań finansowych,
  doradztwo finansowo-podatkowo-prawne,
  usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  obsługa kadrowo-płacowa oraz rozliczenia z ZUS
  ekspertyzy ekonomiczno-finansowe (raporty i wyceny),
  działalność wydawnicza i szkoleniowa,
  prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,
  obsługa audytorska i podatkowa procesów łączenia i przekształcania podmiotów gospodarczych.
  audyty nakładu i dystrybucji prasy


Spółka przeprowadza również przeglądy due diligence, audyty podatkowe, badania zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zgodne ze standardami amerykańskimi US GAAP.

Należy przy tym podkreślić, iż elementem wyróżniającym naszą Spółkę na tle innych podmiotów jest zwłaszcza kompleksowość świadczonych usług, a więc powiązanie usług księgowo-kadrowo-płacowych ze świadczonymi na najwyższym poziomie usługami doradczymi, co daje naszym Zleceniodawcom gwarancję wyboru zoptymalizowanych prawnie i finansowo rozwiązań.

Wartą uwypuklenia jest także okoliczność, iż Spółka Audytorsko-Konsultingowa „TAX” posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi, tak podmiotów prywatnych, jak i należących do sektora finansów publicznych. O nas ..FIN-TAX ..TAX ..Zespół ..Referencje ..Outsourcing ..Kariera ..Kontakt