Z przyjemnością informujemy, iż w roku 2011 z działalności Spółki Audytorsko-Konsultingowej TAX wydzieliliśmy sferę usług w zakresie Zarządzania Kapitałem Ludzkim. 

 HR "FIN-TAX" B. Jakobschy posiada wpis do rejestru agencji zatrudnienia nr 7915. Firma specjalizuje się w następujacych rodzajach usług:

v audyty funkcji personalnej, w tym: audyt stanowiskowy, administracji kadrowo-płacowej
oraz procedur kadrowych (m.in. rekrutacji, szkoleń, systemu oceny, adaptacji zawodowej),

v optymalizacja struktury zatrudnienia, pomoc w restrukturyzacji zatrudnienia,

v doradztwo w zakresie tworzenia lub doskonalenia polityki wynagrodzeń, w tym  m.in. budowanie płacowych i pozapłacowych systemów motywacyjnych, wartościowanie stanowisk, optymalizacja systemu wynagrodzeń w kontekście podatkowym i ubezpieczeń społecznych,

v przeprowadzanie rekrutacji/selekcji na stanowiska administracyjno-biurowe oraz specjalistyczne z branży księgowej, administracji kadrowej oraz doradztwa podatkowego,

v opracowanie systemu oceny okresowej pracowników,

v szkolenia otwarte z zakresu regulacji prawnych dla działów kadrowo-płacowych i księgowych,

v projektowanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych (zamkniętych) realizujących indywidualne potrzeby klienta,

v szkolenia okresowe BHP,

v organizowanie imprez integracyjnych połączonych ze szkoleniami,

v outplacement indywidualny lub grupowy (łagodzenie skutków zwolnień pracowniczych w celu utrzymaniu pozytywnego wizerunku organizacji),

v outsourcing administracji kadrowej i płacowej.

 

hr@fin-tax.pl

 


 

Kancelaria Doradztwa Podatkowego FIN-TAX jest prowadzona od 11 lat przez Brygidę Jakobschy doradcę podatkowego (nr wpisu 00046). Kancelaria działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska pod nr ewidencyjnym 88571.

 

Kancelaria specjalizuje się w zakresie:                                      

v optymalizacji podatkowej procesów gospodarczych,

v przeprowadzania audytów podatkowych,

v obsługi prawno - podatkowej procesów łączenia, podziału i przekształcania podmiotów gospodarczych,

v udzielania porad i sporządzaniu opinii, w tym w szczególności z zakresu prawa podatkowego
i regulacji prawnych dotyczących innych zobowiązań publicznoprawnych,

v sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, zeznań i deklaracji podatkowych,

v prowadzenia w charakterze pełnomocnika postępowań przed organami podatkowymi, kontrolnymi i egzekucyjnymi,  

v występowania w charakterze pełnomocnika przed Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniach w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnych
w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych,

v obsługi podatkowej obrotu towarowego pomiędzy podmiotami krajowymi i podmiotami z oraz spoza Unii Europejskiej.  O nas ..FIN-TAX ..TAX ..Zespół ..Referencje ..Outsourcing ..Kariera ..Kontakt